شرکت همکاری های تجاری ایران و اوکراین-I.U.C

مبادلات تجاری با ایران

جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم اقتصادی-تجاری اوکراین بشمار می رود. در سال ۲۰۱۳ سهم ایران از جمع کل تجارت خارجی اوکراین بیش از ۶/۰% بوده است( بیست و دومین کشور از جمع کشورهای واردکننده از اوکراین) . در سال ۲۰۱۳ ازلحاظ میزان تفاوت  واردات و صادرات دربین شرکای تجاری خارجی اوکراین،ایران هفتمین کشوربشمار می رود(۳۰۷/۷۱۰ میلیون دلار).

در طول سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۰ حجم تجارت فی مابین، بویژه صادرات اوکراین به جمهوری اسلامی ایران،افزایش یافته است. سال ۲۰۱۲ بیشترین حجم گردش کالا به میزان ۲۳۷/۱ میلیارد دلار را در بر داشته است.

این جدول حجم مبادلات تجاری بین دو کشور اوکراین و ایران را در طول سالهای ۲۰۱۳-۲۰۰۹ نشان می دهد(ارقام به میلیون دلار می باشند):

 

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

 
ســال


۵۴۱/۸۷۷

۰۳۳/۱۲۳۷

۰۳۸/۱۱۷۴

۶۵۶/۱۰۸۰

۰۱۳/۷۸۹

گــردش کــالا بین دو کشور


۹۲۴/۷۹۳

۸۱۲/۱۱۶۹

۵۱۴/۱۱۲۷

۷۴۵/۱۰۳۰

۸۲۰/۷۵۵


صــادرات به ایران


۶۱۷/۸۳

۲۲۱/۶۷

۵۲۴/۴۶

۹۱۱/۴۹

۱۹۳/۳۳


واردات از ایران


۳۰۷/۷۱۰+

+۵۹۱/۱۱۰۲

+۹۹۰/۱۰۸۰

+۸۳۴/۹۸۰


۶۲۷/۷۲۲+

مــیزان تفــاوت بــین صـادرات و واردات

 

همچنین بیشترین میزان واردات اوکراین از ایران را دارو و محصولات غذایی تشکیل می دهد (مرکبات، خشکبار، کنسرو سبزیجات).امروزه نزدیک به ۲۱% از حجم مبادلات را(تقریبا ۱۶۱ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳) صادرات وسایل نقلیه و تجهیزات صنعتی، از جمله انواع تجهیزات قدرتی، ژنراتورهای برقی، تجهیزات پمپاژ و اتومبیلهای باربری تشکیل می دهد. طی سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۲ سهم صادرات محصولات صنایع فلزی(مواد نیمه ساخته،لوله و ورقهای فلزی) و مواد خام برای تولیدات متالورژی(زغال کک،آلیاژ آهن) از مجموع حجم مبادلات به ۴/۱ رسیده است(۶/۱۱% نزدیک به ۹۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳)، در حالیکه در سال ۲۰۱۱ این سهم اندکی بیش از ۴۵% از حجم مبادلات را به خود اختصاص داده بود.از ابتدای سال ۲۰۱۲ تغییرات جدی در ساختار صادرات اوکراین به ایران بوجود آمده است. امروزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی بیش از ۶۶% از حجم صادرات اوکراین به ایران را تشکیل می دهد(سال ۲۰۱۱ تنها ۶/۳۵% را به خود اختصاص داده بود). درحالیکه بیش از ۶۲% از این حجم را صادرات ذرت(۰۵۵/۳۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳) و روغن نباتی (۸۴۲/۱۶۱ میلیون دلار) به خود اختصاص می دهد. همچنین در سال ۲۰۱۳ صادرات گندم به ایران از سر گرفته شده است(۵۸۴/۱۶ میلیون دلار). قابل ذکر است که از سال ۲۰۱۰ گندم  به ایران صادر نشده بود.صادرات از کشور اوکراین با ۸/۳۱% کاهش به ۹۲۴/۷۹۳ میلیون دلار، و واردات از کشور ایران با ۱/۲۴% افزایش به ۶۱۷/۸۳ میلیون دلار رسیده است.در سال ۲۰۱۳ بنا به دلایلی مشهود(در درجه اول به دلیل تاثیر تحریمات بین المللی) حجم مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش یافته است.بنا به گزارش کمیته دولتی آمار اوکراین  حجم مبادلات تجاری در سال۲۰۱۳ رقم ۵۴۱/۸۷۷ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است، این مقدار ۸/۲۸% کمتر از حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۱۲ می باشد(۰۳۳/۱۲۳۷ میلیون دلار).