شرکت همکاری های تجاری ایران و اوکراین-I.U.C

معرفی IUC

logo-asli

 

بر اساس طرح پیشنهادی رئیس هیئت مدیره شرکت همکاری های ایران و اوکراین با نشان اختصاری IUCدر سال ۱۳۹۳ با هدف گسترش روابط تجاری ایران و اوکراین توسط چند تن از بازرگانان مجرب و با سابقه دو کشور تاسیس و ثبت گردید .ضمن استقبال مسئولین اتاق بازرگانی اوکراین از این طرح ، رئیس هیت مدیره IUCرا به عضویت اتاق بازرگانی اوکراین (ICC) در آورده و  نماینده خود در کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب و ایشان را مأمورگسترش روابط اقتصادی بین دو کشور نمودند. برنامه های IUC جهت گسترش روابط اقتصادی بر پایه معرفی قابلیتهای اقتصادی و صنعتی دوکشور به سراسر جهان پایه گذاری گردیده است . در همین راستا بخش های مختلفی در زیر مجموعه IUC با مدیریت مستقل و متخصص پایه گذاری گردیده است . این بخش ها عبارتند از : بازرگانی ؛ صنعتی ؛ انرژی ؛ تحقیقات و فن آوری ؛ توریست ؛ کشاورزی ؛ حمل و نقل ؛ راه و ساختمان

IUC با امضاء قراردادی با شرکت آسان پرداخت تهران (ASP) زمینه همکاری تجاری و صنعتی را برای دو کشور ایران و اوکراین فراهم نموده است . وتجار و صنعتگران دو را کشور جهت همکاری و مشارکت در گسترش روابط اقتصادی و صنعتی دو کشوردعوت می نماید . و امید است در آینده ای نزدیک شاهد حضور ارزشمند این عزیزان در عرصه اقتصاد و صنعت این دو کشور باشیم .